(Voice: by Bob and Marija Markic)

ZNAK KRIŽA

https://www.medjugorjeca.org/mp3s/croatian_prayers/sign_of_the_cross.mp3

SIGN OF THE CROSS

 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
OČE NAŠ

https://www.medjugorjeca.org/mp3s/croatian_prayers/our_father.mp3

OUR FATHER

 

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dodji kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

ZDRAVO MARIJO

https://www.medjugorjeca.org/mp3s/croatian_prayers/mass_i_confess.mp3

HAIL MARY

 

Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medju ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas greš-nike sada i na čas smrti naše. Amen.

Hail, Mary, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and at the hour of our death. Amen.

SLAVA OCU

https://www.medjugorjeca.org/mp3s/croatian_prayers/mass_i_confess.mp3

GLORY BE TO THE FATHER

 

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
FATIMSKA MOLITVA

https://www.medjugorjeca.org/mp3s/croatian_prayers/mass_i_confess.mp3

FATIMA PRAYER

 

0 moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvojega milosrdja. 0 my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of Hell, lead all souls to Heaven especially those who have most need of your mercy.

 

APOSTOLSKO VJEROVANJE

https://www.medjugorjeca.org/mp3s/croatian_prayers/mass_i_confess.mp3

THE APOSTLES’ CREED

 

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rodjen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu kato­ličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen. I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried; he descended into hell; on the third day he rose again from the dead; he ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father almighty; from there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
SVETA MISA: ODGOVORI
HOLY MASS RESPONSES
OPENING PRAYERS

Priest: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Response: Amen.

Priest: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.

Response: I s duhom tvojim.

Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Response: Amen.

Priest: The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.

Response: And with your spirit.

 

 

I CONFESS

Priest: Ispovijedam se …

All: … Bogu svemogućemu i vama, braćo is sestre, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu, sve andjele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

Priest: Smilovao nam se Svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vjećni.

Response: Amen.

 

Priest: I confess …

All: …to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

Priest: May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.

Response: Amen.

LORD HAVE MERCY

Priest: Gospodine, smiluj se.
Response: Gospodine, smiluj se.
Priest: Kriste, smiluj se.
Response: Kriste, smiluj se.
Priest: Gospodine, smiluj se.
Response: Gospodine, smiluj se.

Priest: Lord, have mercy.
Response: Lord, have mercy.
Priest: Christ, have mercy.
Response: Christ, have mercy.
Priest: Lord, have mercy.
Response: Lord, have mercy.
AFTER THE FIRST READING

Lector: … Riječ je Gospodjna.
Response: Bogu hvala.

Lector: … The Word of the Lord.
Response: Thanks be to God.
GOSPEL

Priest: Gospodin s vama.
Response: I s duhom svojim.
Priest: Čitanje svetog Evandjelja po…
Response: Slava tebi, Gospodine.

Priest: The Lord be with you.
Response: And with your spirit.
Priest: A reading from the holy Gospel according to …
Response: Glory to you, O Lord.
AFTER THE GOSPEL

Priest: … Riječ je Gospodjna.
Response: Slava tebi, Kriste.

Priest: … The Gospel of the Lord.
Response: Praise to you, Lord Jesus Christ.
PRAYER OF THE FAITHFUL

Priest: Gospodine, molimo za … Molimo te.
Response: Gospodine, usliši nas.

Priest: For …, we pray to the Lord.
Response: Lord, hear us.
PRAYER AFTER THE PREPARATION OF THE GIFTS

Priest: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.

Response: Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama, i čitavoj svojoj svetoj Crkvi.

Priest: … Po Kristu Gospodinu našem.

Response: Amen.

Priest: Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the almighty Father.
Response: May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good
and the good of all his holy Church.
Priest: … Through Christ our Lord.Response: Amen.
PREFACE

Priest: Gospodin s vama.

Response: I s duhom tvojim.

Priest: Gore srca.

Response: Imamo kod Gospodina.

Priest: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

Response: Dostojno je i pravedno.

 

Priest: The Lord be with you.

Response: And with your spirit.

Priest: Lift up your hearts.

Response: We lift them up to the Lord.

Priest: Let us give thanks to the Lord our God.

Response: It is right and just.

HOLY, HOLY, HOLY

All: Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini.

 

All: Holy, Holy, Holy Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.
MEMORIAL ACCLAMATION 

Priest: Tajna vjere.

Response: Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Priest: The mystery of faith.

Response: We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection until you come again.

THE GREAT AMEN

Priest: … Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu, tebi Bogu, Ocu Svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.

Response: Amen.

 

Priest: … Through him, and with him, and in him, O God, almighty Father,
in the unity of the Holy Spirit, all
glory and honour is yours for ever and ever.Response: Amen.
OUR FATHER

All: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dodji kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

Priest: Izbavi nas, molimo, Gospodine,…… dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.

Response: Jer tvoje je kraljevstov i slava i moć u vjekove.

 

All: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Priest: Deliver us, Lord, … the coming of our Saviour, Jesus Christ.Response: For the kingdom, the power and the glory are yours now and for ever.
SIGN OF PEACE

Priest: Gospodine Isuse Kriste, … Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova.

Response: Amen.

Priest: Mir Gospodnji bio vazda s vama.

Response: I s duhom tvojim.

Priest: Pružite mir jedni drugima.

Response: Mir s vama. (Formal or plural.) Mir s tobom. (Familiar, singular.)

Priest: Lord Jesus Christ, … Who live and reign for ever and ever.

Response: Amen.

Priest: The peace of the Lord be with you always.

Response: And with your spirit.

Priest: Let us offer each other the sign of peace.

Response: Peace be with you.

LAMB OF GOD

All: Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

 

All: Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace.
Priest: Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu.

Response: Gospodine, nisam dostojan da unidješ pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.

Priest: Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.

Response: Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.

FINAL BLESSING

Priest: Gospodin s vama.
Response: I s duhom tvojim.

Priest: Blagoslovio vas Svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.

Response: Amen.

Priest: Idite u miru.
Response: Bogu hvala.

[Priest: Kraljice Mira,
Response: Moli za nas.]

 

Priest: The Lord be with you.
Response: And with your spirit.Priest: May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
Response: Amen.Priest: Go in peace.
Response: Thanks be to God. [Priest: Queen of Peace.
Response: Pray for us.]
SPOMENI SE THE MEMORARE
Spomeni se, milostiva djevice Marijo, kako se nije nikad čulo da si ikoga zapustila koji se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio. Ovim pouzdanjem po­taknula) utječem se i ja k tebi, Djevice djevica; k tebi, Majko, dolazim; pred tobom kukavni grešnik stojim. Nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti mojih riječi, već ih čuj i milostivo usliši. Amen. Remember, 0 most loving Virgin Mary, that it is a thing unheard of, that anyone ever had recourse to your protection, implored your help, or sought your intercession, and was left forsaken. Filled therefore with confidence in your goodness I fly to you, O Mother, Virgin of virgins. To you I come, before you I stand, a sorrowful sinner. Despise not my poor words, O Mother of the Word of God, but graciously hear and grant my prayer. Amen.

 

ANDJEOSKI POZDRAV THE ANGELUS
Andjeo Gospodnji navijestio Mariji i ona je začela po Duhu Svetom.

Zdravo Marijo, itd.

Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo Marijo, itd.

I Riječ je tijelom postala i prebivala medju nama.

Zdravo Marijo, itd.

Moli za nas, sveta Bogorodice,

da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospo­dine, ulij u duše naše da mi koji smo po andjelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

The Angel of the Lord declared to Mary: And she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, etc.

Behold the handmaid of the Lord: Be it done to me according to your word. Hail Mary, etc.

And the Word was made Flesh: And dwelt among us.

Hail Mary, etc.

Pray for us, O holy Mother of God.

That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray.

Pour forth, we beseech you, 0 Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the Incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross t be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

 

KRALJICE NEBA THE REGINA CAELI
U uskrsno vrijeme, tj. od Velike subote navečer do uoči svetkovine Presv. Trojstva, umjesto Andjeo Gospodnji moli se stojeći:

Kraljice neba, raduj se, aleluja,

Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja,

Uskrsnu kako je rekao, aleluja,

Moli za nas Boga, aleluja,

Veseli se i raduj, djevice Marijo, aleluja, Jer uskrsnu Gospodin uistinu, aleluja!

Pomolimo se: Bože, koji si se dostojao razvese­liti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci djevici Mariji postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

 

This prayer is said from Easter Sunday to the vigil of the Pentecost in lieu of the Angelus.

0 Queen of heaven, rejoice! Alleluia.

For he whom you did merit to bear, Alleluia.

Has risen as he said. Alleluia.

Pray for us to God. Alleluia.

Rejoice and be glad. 0 Virgin Mary. Alleluia.

For the Lord has risen indeed. Alleluia.

Let us pray.

God our Father, you give joy to the world by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ. Through the prayers of his mother, the Virgin Mary, bring us to the happiness o( eternal life. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.